Luhangan Ampujien kevätkokous pidetty

21.4.2017 klo 19:00

Luhangan Ampujien kevätkokous pidettiin Laidonkankaan majalla 21.4.2017. 

 

Kokouksessa käsiteltiin seuran sääntömääräisiä asioita, Laidonkankaan radan kunnostushanketta sekä päätettiin haulikkorata-asiasta.

- Kokouksessa hyväksyttiin toimintakertomus ja vahvistettiin tilinpäätös 2016 sekä myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus edellisen tilikauden tileistä.

- Päätettiin Heinäkuun Luhangan avoimien kisojen järjestämisestä 14.-.16.7.2017.

- Radan kunnostushanketta vetää sihteeri, joka suorittaa ensivaiheessa alueella maastomittauksia suunnittelun pohjaksi. Suunnittelussa pyritään huomioimaan haulikkoradan sijoittuminen niin, että haulikkoammunta olisi radalla jatkossakin mahdollista.Haulikkorata säilytettiin siis vielä seuran toiminnassa mukana.

- Haulikkoammunnan kulloinenkin järjestäjä vastaa itse ammunnasta sekä kiekonheittimen käytöstä.

- Aiempaa pankkilainan pois maksamista koskevaa päätöstä muutettiin siten, että johtokunta valtuutettiin päättämään joko lainan takaisin maksusta tai käyttämään vanhaa lainaa edelleen radan kunnostushankkeeseen.

 

sihteeri